Slide background

RS DRUK Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. Audyt wzorniczy drogą do wzrostu potencjału i konkurencyjności firmy RS DRUK Sp. z o.o..

 • CELE PROJEKTU


  Celem niniejszego projektu jest wzmocnienie konkurencyjności naszej firmy poprzez gruntowną ocenę naszych produktów pod kątem wzornictwa, modelu biznesowego i potencjału technologicznego.
 • PLANOWANE EFEKTY


  W ramach niniejszego projektu zostanie wykonana pełna i dokładna analiza działalności przedsiębiorstwa dotycząca wykorzystania wzornictwa. Przeprowadzone zostaną następujące działania: ocena portfela produktowego firmy i wzornictwa wybranych produktów, ocena modelu biznesowego firmy, ocena potencjału technologicznego, ocena struktury organizacyjnej firmy, ocena procesów komunikacji, ocena strategii marketingowej, analiza otoczenia rynkowego, w tym konkurencji i klientów, analiza trendów branżowych, analiza potrzeb firmy w zakresie zarządzania wzornictwem. Działania analityczne zostaną zakończone sformułowaniem wniosków w zakresie wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego przez firmę. Następnie opracowany zostanie raport z audytu stanowiący strategię wzorniczą naszej firmy.
 • WARTOŚĆ PROJEKTU


  Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych wynosi  60 000.00 zł.
 • WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH


  Dofinansowanie projektu z UE: 51 000.00 zł